Privacy Policy

Privacy Policy

Radiance Beauty Salon, gevestigd aan Stavangerstraat 32, 2548 JS Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.radiance-beauty.nl
Stavangerstraat 32
2548 JS Den Haag
+31619578488

Persoonsgegevens die wij verwerken
Radiance Beauty Salon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een review op deze website te plaatsen, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website, als standaard wordt geregeld via de hosting partij en WordPress
  • Internetbrowser en apparaat type, als standaard wordt geregeld via de hosting partij en WordPress
  • Voor verleende diensten verstrekken wij een factuur die je bijvoorbeeld kan indienen bij je zorgverzekering, op de factuur staan de volgende gegevens van je: naam, geboortedatum, BSN, relatienummer, behandeling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@radiance-beauty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor het verstrekken van een factuur om bijvoorbeeld in te dienen bij je zorgverzekering, worden diverse gegevens van je verwerkt, zoals hierboven aangegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Radiance Beauty Salon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Radiance Beauty Salon maakt gebruikt van een hosting partij om de website te hosten en maakt gebruikt van de software WordPress om de website aan te bieden. Standaard worden herbij gegevens gelogd zoals je IP-Address en andere gegevens die standaard zijn ingesteld door de hosting partij en in de standaard instellingen van WordPress en diverse plugins.
  • Radiance Beauty Salon maakt gebruik van een internet service om je digitaal de factuur te sturen en maakt gebruik van Jotforms.com. Je gegevens worden van dat platform 60 dagen na het aanmaken van de factuur automatisch verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Radiance Beauty Salon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Radiance Beauty Salon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de standaard bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Radiance Beauty Salon verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Radiance Beauty Salon gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Radiance Beauty Salon gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij het gebruik van de website gaan we ervan uit dat je toestemming geeft voor het plaatsen van de standaard cookies die door WordPress en eventuele plugins worden gebruikt. Radiance Beauty Salon maakt zelf niet bewust en actief gebruik van cookies. Bij het gebruik van onze diensten gaan we ervan uit dat je toestemming geeft voor het verwerken van je gegevens voor de factuur via Jotforms.com. Meer informatie over privacy en security kan je op Jotforms.com vinden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Radiance Beauty Salon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@radiance-beauty.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Radiance Beauty Salon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Radiance Beauty Salon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@radiance-beauty.nl.

Scroll to Top